home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
E-Filing ยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมบังคับคดี
 
ภาพยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบแสดงความประสงค์ขอรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร แบบแสดงความประสงค์ขอวางชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม เธ„เธนเนˆเธกเธทเธญเธเธฒเธฃเธขเธทเนˆเธ™เนเธšเธšเธ‚เธญเธฃเธฑเธšเน€เธ‡เธดเธ™เธœเนˆเธฒเธ™เธšเธฑเธเธŠเธตเธ˜เธ™เธฒเธ„เธฒเธฃ เธ„เธนเนˆเธกเธทเธญเธเธฒเธฃเธขเธทเนˆเธ™เธ„เธณเธฃเน‰เธญเธ‡เธ‚เธญเธงเธฒเธ‡เธŠเธณเธฃเธฐเธ„เนˆเธฒเนƒเธŠเน‰เธˆเนˆเธฒเธขเน€เธžเธดเนˆเธก เนเธšเธšเธ›เธฃเธฐเน€เธกเธดเธ™เธ„เธงเธฒเธกเธžเธถเธ‡เธžเธญเนƒเธˆ เธฃเธฐเธšเธšเธฅเธ‡เธ™เธฑเธ”เธฅเนˆเธงเธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธชเธณเธ™เธงเธ™เธ„เธ”เธตเนเธžเนˆเธ‡